PSC z czytelni medycznych – linki

Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych i inne …

www.czytelniamedyczna.pl/4821,pierwotne-stwardniajace-zapalenie- przewodow-zolciowych-i-inne-choroby-przebiegaj.html

Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych (PSC) jest chorobą autoimmunologiczną, której główną cechą jest postępujące uszkodzenie i …

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych • Postępy …

www.czytelniamedyczna.pl/2868,postpy-w-diagnostyce-i-leczeniu-chorlb- drlg-zlciowych.html

PSC – primary sclerosing cholangitis) stanowi szczególną postać zapalenia dróg żółciowych charakteryzującą się postępującym włóknieniem dróg żółciowych, …

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa …

www.czytelniamedyczna.pl/4439,rekomendacje-sekcji-hepatologicznej- polskiego-towarzystwa-gastroenterologii-doty.html

Zespoły nakładania PBC i PSC na autoimmunologiczne zapalenie wątroby IgG4 zależne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Idiopatyczna duktopenia …

Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwgranulocytarnych …

www.czytelniamedyczna.pl/2327,znaczenie-diagnostyczne-przeciwcia- przeciwgranulocytarnych-cytoplazmatycznych-w.html

Obecność przeciwciał skierowanych przeciw laktoferynie towarzyszy PSC i UC, a PBI jest związane z marskością wątroby spowodowaną schorzeniem …

Course of inflammatory bowel disease in concomitant paediatric …

www.czytelniamedyczna.pl/6156,course-of-inflammatory-bowel-disease-in- concomitant-paediatric-primary-sclerosin.html

Dziesięcioro dzieci (7 chłopców i 3 dziewczynki) włączono do badania, średnia wieku rozpoznania PSC i IBD wynosiła odpowiednio 10,7 oraz 10,5 roku.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci po przeszczepieniu …

www.czytelniamedyczna.pl/2335,wrzodziejce-zapalenie-jelita-grubego-u- dzieci-po-przeszczepieniu-wtroby-z-powodu.html

Etiologia PSC i colitis ulcerosa jest nieznana. Sugeruje się wpływ czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych. U chorych z oboma …

Immunogenetyka w chorobach wątroby • Postępy Nauk Medycznych …

www.czytelniamedyczna.pl/2821,immunogenetyka-w-chorobach-wtroby. html

Badania nad immunogenetyką PSC wykazały istnienie związku pomiędzy częstością B8 i DR3, a występowaniem tej choroby. HLA A1 są częściej obecne u …

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą …

www.czytelniamedyczna.pl/6053,wplyw-akceptacji-choroby-na-jakosc-zycia -pacjentow-z-choroba-lesniowskiegocrohna.html

Najsilniej akceptacja choroby wpływa na jakość życia chorych w domenach RP, GH, SF, PSC i MCS. Wynik ten przedstawiono w formie graficznej na rycinie 1 …

Diagnostic value of serum immunoglobulin G4, immunoglobulin E …

www.czytelniamedyczna.pl/6011,diagnostic-value-of-serum- immunoglobulin-g4-immunoglobulin-e-and-antilactoferrin.html

Odsetek nieprawidłowych wyników IgG4 u chorych z CCA wynosił 35%, z PanCa 30%, a z PSC i ChP po 15%. Na podstawie analizy ROC optymalnym punktem …

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 11/2017 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/6164,komentarz-do-prac.html

… Marcina Osieckiego i wsp. został przeanalizowany przebieg choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, u których dodatkowo rozpoznano PSC .

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby po transplantacji wątroby …

www.czytelniamedyczna.pl/2329,autoimmunologiczne-zapalenie-wtroby-po- transplantacji-wtroby.html

Streszczenie One of the late complications of liver transplantation is autoimmune hepatitis. It may occur in patients with previous autoimmune liver diseases …

Ulcerative colitis: assessment of disease activity based on …

www.czytelniamedyczna.pl/6444,ulcerative-colitis-assessment-of-disease- activity-based-on-contemporary-scales.html

There are also additional manifestations occurring irrespectively of the phase of the disease: pyoderma gangrenosum, primary sclerosing cholangitis (PSC), …

Choroba trzewna – obraz kliniczny, diagnostyka serologiczna …

www.czytelniamedyczna.pl/616,choroba-trzewna-obraz-kliniczny- diagnostyka-serologiczna.html

Opisywano współwystępowanie choroby trzewnej i pierwotnej marskości wątroby oraz pierwotnego zwłóknienia dróg żółciowych (PSC). Niedokrwistość.

Program przeszczepiania wątroby na Górnym Śląsku – 12 lat …

www.czytelniamedyczna.pl/6010,program-przeszczepiania-watroby-na- gornym-slasku-12-lat-doswiadczen.html

Wzrost częstości wystąpił także w przypadku pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC) – z 5,7 do 10,5%. Natomiast spadek zanotowano …

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ocena aktywności choroby …

www.czytelniamedyczna.pl/6443,wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego- ocena-aktywnosci-choroby-na-podstawie-wsp.html

… także objawy dodatkowe występujące niezależnie od fazy choroby: zgorzelinowe zapalenie skóry, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC), …

Zjawiska immunologiczne w autoagresyjnym zapaleniu wątroby (AIH)

www.czytelniamedyczna.pl/2339,zjawiska-immunologiczne-w- autoagresyjnym-zapaleniu-wtroby-aih.html

Przeciwciała pANCA występują w surowicy 65-95% chorych z AIH typu I, oraz u chorych z PSC. Wyróżnia się dwa typy ekspresji ANCA: c ANCA – rozproszony …

Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie …

www.czytelniamedyczna.pl/2736,interpretacja-wyniklw-testlw-wykrywajcych -zakazenie-helicobacter-pylori-i-bada.html

Zespolenie omijające, Stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC). Zespół Crigler-Najjara, Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych. Nieefektywna …

Aktualne podejścia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym …

www.czytelniamedyczna.pl/2846,aktualne-podejcia-terapeutyczne-w- szpiczaku-plazmocytowym.html

Stosowana dawka D-verapamilu wynosi 900 mg/m2/24h – 150 mg/m2 co 4 godziny. Analog cyklosporyny PSC-833 (np. Valspodar) pozostający w fazie prób ma …

Bile duct cancer • New Medicine 2/2004 • Czytelnia Medyczna …

www.czytelniamedyczna.pl/1006,bile-duct-cancer.html

It seems, that PSC and cholangiocarcinoma may represent a spectrum of the same disease process. Another group of patients carrying an increased risk for …

Przypadek pacjenta pediatrycznego z wrzodziejącym zapaleniem …

www.czytelniamedyczna.pl/4744,przypadek-pacjenta-pediatrycznego-z- wrzodziejacym-zapaleniem-jelita-grubego-i-sk.html

… disorders (specially primary sclerosing cholangitis – PSC) (1). Twenty to thirty- five percent of patients with IBD have at least one of its extraintestinal symptoms.

Problem zwiększonej wrażliwości zębiny u pacjentów z chorobą …

www.czytelniamedyczna.pl/2049,problem-zwiekszonej-wrazliwosci-zebiny-u -pacjentow-z-choroba-przyzebia-przeglad.html

… (CDS) in patients attending general dental clinics (GDC) and periodontal specialty clinics (PSC), Journal of clinical periodontology 2000; 29, 118-122. 22.

Geny oporności na leki • Postępy Nauk Medycznych 3-4/2003 …

www.czytelniamedyczna.pl/2928,geny-opornosci-na-leki.html

… postaci liposomalnej, są dwa leki: cyklosporyna A i jej analog, pozbawiony działania immunosupresyjnego i nefrotoksycznego – PSC 833 (Valspodar), których …