PBC z czytelni medycznych – linki

Rodzinne występowanie pierwotnej żółciowej marskości wątroby w …

www.czytelniamedyczna.pl/3083,rodzinne-wystepowanie-pierwotnej- zolciowej-marskosci-watroby-w-materiale-jednego.html

Pierwotna żółciowa marskość wątroby (ang. primary biliary cirrhosis, PBC) jest przewlekłą autoimmunologiczną cholestatyczną chorobą wątroby o nieustalonej  …

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa …

www.czytelniamedyczna.pl/4439,rekomendacje-sekcji-hepatologicznej- polskiego-towarzystwa-gastroenterologii-doty.html

PBC pierwotna marskość żółciowa wątroby. PET pozytonowa tomografia emisyjna. PFIC postępująca wewnątrzwątrobowa cholestaza rodzinna. PSC pierwotne …

Antimitochondrial and antinuclear antibodies in primary biliary …

www.czytelniamedyczna.pl/3804,antimitochondrial-and-antinuclear- antibodies-in-primary-biliary-cirrhosis.html

50% pacjentów z PBC charakterystyczne są przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), gdzie głównymi autoantygenami są białka otoczki jądrowej: glikoproteina …

Immunogenetyka w chorobach wątroby • Postępy Nauk Medycznych …

www.czytelniamedyczna.pl/2821,immunogenetyka-w-chorobach-wtroby. html

W PBC badano związki pomiędzy HLA a częstością występowania tej choroby, udowadniając jedynie, że istnieje pewna zależność z DR8, choć dotyczy to …

Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych • Nowa Medycyna 8 …

www.czytelniamedyczna.pl/1437,cholestaza-wewnatrzwatrobowa-ciezarnych. html

Streszczenie Intrahepatic cholestasis of pregnancy is a serium complication of pregnancy. A high risk of intrauterine death is observed. The etiology of the …

Czy leczenie statynami zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby …

www.czytelniamedyczna.pl/3271,czy-leczenie-statynami-zwieksza-ryzyko- uszkodzenia-watroby.html

Przeprowadzono ostatnio badania u chorych z hipecholesterolemią i cholestazą w przebiegu pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC). Sytojokosis i wsp.

Rola wątroby w odpowiedzi ostrej fazy • Postępy Nauk Medycznych …

www.czytelniamedyczna.pl/2820,rola-watroby-w-odpowiedzi-ostrej-fazy. html

PBC) w stadium C wg Childa. Produkcja IL-6 przez monocyty w wzw A, B i nie-A, nie-B była niezmieniona podczas trwania choroby. Upośledzona zdolność …

Parabeny jako przykład niebezpiecznych konserwantów • Medycyna …

www.czytelniamedyczna.pl/6109,parabeny-jako-przykad-niebezpiecznych- konserwantlw.html

Gdańsk 2008; http://pbc.gda.pl/Content/4895/watrobska_swietlikowska_062427. pdf (data dostępu: 15.01.2015). 10. Holecka-Wozniak J, Koziołek A: Ocena …

Adalimumab w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u …

www.czytelniamedyczna.pl/4742,adalimumab-w-terapii-wrzodziejcego- zapalenia-jelita-grubego-u-dzieci.html

Patient’s data about treatment history, concomitant therapy, biochemical parameters: hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc), platelet blood count (PBC), erythrocyte …

Program przeszczepiania wątroby na Górnym Śląsku – 12 lat …

www.czytelniamedyczna.pl/6010,program-przeszczepiania-watroby-na- gornym-slasku-12-lat-doswiadczen.html

Natomiast spadek zanotowano w przypadku marskości związanej z infekcją wirusową – z 27,6 do 13,5% i pierwotnej marskości żółciowej (PBC) – z 11,5 do 6 %.

Zmienność rytmu zatokowego (HRV) • Medycyna Rodzinna 4/2017 …

www.czytelniamedyczna.pl/6185,zmienno-rytmu-zatokowego-hrv.html

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Akademia Medyczna w Gdańsku 2006; pbc.gda.pl/Content/5710. 26. Krauze T, Guzik P, Wysocki H: Zmienność …

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 11/2011 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/3807,komentarz-do-prac.html

… poświęcona jest ostatnia praca autorstwa dr Alicji Bauer, która podsumowuje aktualną wiedzę na temat autoprzeciwciał wykrywanych u pacjentów z PBC.

Comment • Postępy Nauk Medycznych 11/2011 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/3806,comment.html

Alice Bauer, which summarizes current knowledge of autoantibodies detected in patients with PBC. Autoimmune thyroid diseases (AITD) are the most common …

Cystatyna C w przewlekłych chorobach wątroby – nie tylko wskaźnik …

www.czytelniamedyczna.pl/4813,cystatyna-c-w-przewleklych-chorobach- watroby-nie-tylko-wskaznik-uposledzenia-fu.html

Alcohol-related liver cirrhosis (ALC) was diagnosed in 37, primary biliary cirrhosis (PBC) in 14, hepatitis C virus related liver cirrhosis (HCV-LC) in 12, whereas …

Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwgranulocytarnych …

www.czytelniamedyczna.pl/2327,znaczenie-diagnostyczne-przeciwcia- przeciwgranulocytarnych-cytoplazmatycznych-w.html

CD2, a-ANCA, 5-20%. Choroby autoimmunologiczne wątroby: PSC3, a-ANCA, 60-92%. AIH4, a-ANCA, 50-96%. PBC5, a-ANCA; rzadziej p-ANCA, 5-29% …

Zjawiska immunologiczne w autoagresyjnym zapaleniu wątroby (AIH)

www.czytelniamedyczna.pl/2339,zjawiska-immunologiczne-w- autoagresyjnym-zapaleniu-wtroby-aih.html

Dla różnicowania z PBC oznacza się poziom przeciwciał anty-mitochondrialnych (AMA), a kiedy test jest pozytywny wykonuje się badanie na obecność …

Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie …

www.czytelniamedyczna.pl/2736,interpretacja-wyniklw-testlw-wykrywajcych -zakazenie-helicobacter-pylori-i-bada.html

Resorpcja dużego krwiaka, Pierwotna marskość żółciowa (PBC). Zespolenie omijające, Stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC). Zespół Crigler- Najjara …

Infekcja wirusem C zapalenia wątroby – spojrzenie transplantologa …

www.czytelniamedyczna.pl/6016,infekcja-wirusem-c-zapalenia-watroby- spojrzenie-transplantologa.html

XX wieku, głównym wskazaniem była niewydolność w przebiegu pierwotnej marskości żółciowej (ang. primary biliary cirrhosis – PBC), dziś przemianowanej na …

Minimalna encefalopatia u chorych z marskością wątroby – ocena …

www.czytelniamedyczna.pl/3055,minimalna-encefalopatia-u-chorych-z- marskoscia-watroby-ocena-metod-diagnostyczn.html

Wśród badanych chorych 10 osób było w stopniu B według Childa-Pugha, a pozostali chorzy byli w stopniu A. U 18 chorych z PBC i u 9 chorych z pozapalną  …

Ocena przydatności jednoczasowego oznaczania liczby krwinek …

www.czytelniamedyczna.pl/4540,ocena-przydatnoci-jednoczasowego- oznaczania-liczby-krwinek-biaych-i-stze-biaka-c.html

… monotherapy in treatment of febrile neutropenia. Pediatr Blood Cancer 2011 Jun 14. doi: 10.1002/pbc.23245. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21674768.