CU i CD z czytelni medycznej – linki

Choroby zapalne jelit jako problem zdrowia publicznego – przegląd …

www.czytelniamedyczna.pl/5852,choroby-zapalne-jelit-jako-problem- zdrowia-publicznego-przegld-pimiennictwa.html

Do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit zalicza się chorobę Leśniowskiego -Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) (1).

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ocena aktywności choroby …

www.czytelniamedyczna.pl/6443,wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego- ocena-aktywnosci-choroby-na-podstawie-wsp.html

Tryb życia oraz dieta sprawiają, iż coraz więcej pacjentów skarży się na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zachorowalność na WZJG od kilku lat …

Etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/2297,etiopatogeneza-wrzodziejcego-zapalenia- jelita-grubego.html

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) jest przewlekłym nieswoistym procesem zapalnym błony śluzowej jelita grubego o niewyjaśnionej etiologii i …

Analiza czynników wpływających na jakość życia osób z …

www.czytelniamedyczna.pl/6298,analiza-czynnikow-wplywajacych-na- jakosc-zycia-osob-z-wrzodziejacym-zapaleniem-j.html

Wstęp. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest nieswoistym zapaleniem jelit o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się występowaniem objawów ze …

Ulcerative colitis: assessment of disease activity based on …

www.czytelniamedyczna.pl/6444,ulcerative-colitis-assessment-of-disease- activity-based-on-contemporary-scales.html

Tryb życia oraz dieta sprawiają, iż coraz więcej pacjentów skarży się na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zachorowalność na WZJG od kilku lat …

Postępy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit • Nowa Pediatria 3 …

www.czytelniamedyczna.pl/2298,postpy-w-leczeniu-nieswoistych-zapale-jelit .html

Główne jednostki chorobowe w tej grupie to wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ch LC). Leczenie nieswoistych  …

Nieswoiste choroby zapalne jelit. Dwadzieścia lat doświadczenia …

www.czytelniamedyczna.pl/3101,nieswoiste-choroby-zapalne-jelit- dwadziecia-lat-dowiadczenia-klinicznego.html

W latach 1987-2008 operowano 90 chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i 128 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CHLC).

Rak jelita grubego – czy można zapobiegać, wcześnie rozpoznawać …

www.czytelniamedyczna.pl/508,rak-jelita-grubego-czy-mozna-zapobiegac- wczesnie-rozpoznawac-i-skutecznie-leczy.html

systematycznych badaniach kontrolnych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg),. – badaniach kontrolnych po zabiegach operacyjnych z …

Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita …

www.czytelniamedyczna.pl/4483,spozycie-czosnku-wsrod-chorych-z- rozpoznanym-rakiem-jelita-grubego.html

Summary Introduction. Colorectal cancer is one of the most common cancer in developed countries. Currently there are four categories of factors affecting the …

Leczenie chirurgiczne w gwałtownie postępującej aktywnej postaci …

www.czytelniamedyczna.pl/6441,leczenie-chirurgiczne-w-gwaltownie- postepujacej-aktywnej-postaci-wrzodziejacego.html

Choroba występuje na całym świecie, ale największą zachorowalność obserwuje się wśród rasy białej, głównie w krajach Europy (WZJG: 505/100 000 w …

Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit

www.czytelniamedyczna.pl/1414,Zywienie-w-patogenezie-i-leczeniu- nieswoistych-zapalnych-chorob-jelit.html

Rola czynników żywieniowych w leczeniu chorych z nieswoistnymi zapalnymi chorobami jelit często bywa niedoceniana. Tymczasem objawy choroby …

Infekcja CMV we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – przegląd …

www.czytelniamedyczna.pl/6163,infekcja-cmv-we-wrzodziejcym-zapaleniu- jelita-grubego-przegld-literatury.html

Streszczenie Nieswoiste choroby zapalne jelit to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej etiologii. W ich skład …

Leczenie dietetyczne pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego …

www.czytelniamedyczna.pl/3573,leczenie-dietetyczne-pacjentow-z-zespolem -jelita-nadwrazliwego.html

Summary Irritable Bowel Syndrome (IBS) is one of the most frequently occurring functional disorders of the gastrointestinal tract. It is characterised by pain and/or  …

Owrzodzenia podudzi • Medycyna Rodzinna 2/2006 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/443,owrzodzenia-podudzi.html

Summary Crural ulceration is an important medical issue. There are many conditions as a cause of this complicated and difficult disease. First of all the cause of …

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu nieswoistych …

www.czytelniamedyczna.pl/2014,zmiany-na-blonie-sluzowej-jamy-ustnej-w- przebiegu-nieswoistych-zapalen-jelit.html

1 II SKN przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n.

Analysis of factors affecting the quality of life of patients with …

www.czytelniamedyczna.pl/6299,analysis-of-factors-affecting-the-quality-of- life-of-patients-with-ulcerative-co.html

Wstęp. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest nieswoistym zapaleniem jelit o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się występowaniem objawów ze …

Witamina D a choroby przewodu pokarmowego • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/3977,witamina-d-a-choroby-przewodu- pokarmowego.html

Streszczenie Synteza skórna, główne źródło zaopatrzenia organizmu w witaminę D, jest ograniczona poprzez liczne czynniki (szerokość geograficzna, warunki …

Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych i inne …

www.czytelniamedyczna.pl/4821,pierwotne-stwardniajace-zapalenie- przewodow-zolciowych-i-inne-choroby-przebiegaj.html

Streszczenie Pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych (PSC) jest chorobą autoimmunologiczną, której główną cechą jest postępujące …

Mykobakteriozy – rozpoznawanie i leczenie • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/5450,mykobakteriozy-rozpoznawanie-i-leczenie. html

Streszczenie Mykobakteriozy to choroby wywołane przez prątki kwasooporne inne niż prątki gatunku Mycobacterium tuberculosis complex i Mycobacterium …

Vedolizumab therapy in pediatric inflammatory bowel disease …

www.czytelniamedyczna.pl/6159,vedolizumab-therapy-in-pediatric- inflammatory-bowel-disease-case-report.html

Nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) to pojęcie, które obejmuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli przewlekłe …

Zwężenie odbytu • Postępy Nauk Medycznych 5/2006 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/2699,zwezenie-odbytu.html

Streszczenie Nienowotworowe zwężenia odbytu występują w chorobach zapalnych jelit, są skutkiem uszkodzeń popromiennych, pourazowych i …

Wpływ leczenia 5ASA na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci z …

www.czytelniamedyczna.pl/2341,wpyw-leczenia-5asa-na-wykadniki-stresu- oksydacyjnego-u-dzieci-z-nieswoistymi-zap.html

I grupa 14 dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg);. II grupa 6 dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch L-C);. III grupa 15 dzieci z …

Osteoporoza wtórna w chorobach przewodu pokarmowego z …

www.czytelniamedyczna.pl/2990,osteoporoza-wtlrna-w-chorobach- przewodu-pokarmowego-z-perspektywy-minionych-5-la.html

Wtórną nadczynność przytarczyc stwierdzano u 50% pacjentów z chorobą L-C i tylko u 7% z wzjg (146). U 38% pacjentów z chorobą L-C, po przebytych …

Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit

www.czytelniamedyczna.pl/1414,Zywienie-w-patogenezie-i-leczeniu- nieswoistych-zapalnych-chorob-jelit.html

Zaburzenia stanu odżywienia występujące w chorobie Crohna i colitis ulcerosa nieco się od siebie różnią. Jest to związane z inną lokalizacją zmian zapalnych …

Etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/2297,etiopatogeneza-wrzodziejcego-zapalenia- jelita-grubego.html

Słowa kluczowe: ulcerative colitis, etiologic factors. Wrzodziejące …. Ein neues ANCA – Muster in Seren Patienten mit Colitis ulcerosa. Immun. Infekt. 1992 …

ulcerative colitis

www.czytelniamedyczna.pl/2335,wrzodziejce-zapalenie-jelita-grubego-u- dzieci-po-przeszczepieniu-wtroby-z-powodu.html

Etiologia PSC i colitis ulcerosa jest nieznana. Sugeruje się wpływ czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych. U chorych z oboma …

Infekcja CMV we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – przegląd …

www.czytelniamedyczna.pl/6163,infekcja-cmv-we-wrzodziejcym-zapaleniu- jelita-grubego-przegld-literatury.html

Brakuje badań pokazujących częstość zakażenia CMV oraz jego wpływ na przebieg colitis ulcerosa u dzieci. Summary Inflammatory bowel disease is a group of …

Stan przyzębia u pacjentów z rozpoznanym NZJ: chorobą …

www.czytelniamedyczna.pl/3909,stan-przyzebia-u-pacjentow-z- rozpoznanym-nzj-choroba-lesniowskiegocrohna-i-wrzod.html

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. colitis ulcerosa – CU) oraz choroba Leśniowskiego-Crohna należą do tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit …

Witamina D a choroby przewodu pokarmowego • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/3977,witamina-d-a-choroby-przewodu- pokarmowego.html

Niższe stężenia witaminy D u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w porównaniu z chorymi z colitis ulcerosa zauważyli w swoich badaniach Gokhale i  …

Diversion colitis – pytania i dylematy. Aktualny stan wiedzy i własne …

www.czytelniamedyczna.pl/3448,diversion-colitis-pytania-i-dylematy- aktualny-stan-wiedzy-i-wasne-dowiadczenia.html

Cechy endoskopowe diversion colitis w badanej grupie chorych występowały w ….. Bowiem w colitis ulcerosa bardzo często pojawia się hiperproliferacja.

Leczenie chirurgiczne w gwałtownie postępującej aktywnej postaci …

www.czytelniamedyczna.pl/6441,leczenie-chirurgiczne-w-gwaltownie- postepujacej-aktywnej-postaci-wrzodziejacego.html

W wyniku badania histopatologicznego wycinków z esicy, zstępnicy i odbytnicy zaobserwowano zmiany charakterystyczne dla colitis ulcerosa w okresie …

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – dwie choroby czy jedna …

www.czytelniamedyczna.pl/3087,mikroskopowe-zapalenie-jelita-grubego- dwie-choroby-czy-jedna.html

Microscopic colitis is one of the mild course inflammatory bowel diseases. … MZJG ze zmianami imitującymi nieswoiste choroby zapalne ( colitis ulcerosa i …

Postępy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit • Nowa Pediatria 3 …

www.czytelniamedyczna.pl/2298,postpy-w-leczeniu-nieswoistych-zapale-jelit .html

Lembcke B: Colitis ulcerosa: farmakoterapia inna niż zwykle MMW ed. pol. 1998, 3:15. 15. Lowry P.W. et al.: Combination therapy with oral tacrolimus (FK506) …

Operacje ze wskazań pilnych w nieswoistych chorobach zapalnych …

www.czytelniamedyczna.pl/4867,operacje-ze-wskazan-pilnych-w- nieswoistych-chorobach-zapalnych-jelit.html

Pilnej, przeprowadzonej do 72 godzin interwencji wymagają pacjenci z ciężkim rzutem colitis ulcerosa, niepoddającym się intensywnemu leczeniu …

Preparaty kwasu 5-aminosalicylowego w leczeniu choroby Crohn´a …

www.czytelniamedyczna.pl/668,preparaty-kwasu-5aminosalicylowego-w- leczeniu-choroby-crohnacutea.html

Choroba Crohn´a (Morbus Crohn) wraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa) tworzy grupę schorzeń określanych jako nieswoiste …

Kamica układu moczowego • Nowa Medycyna 4/2002 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/1336,kamica-ukladu-moczowego.html

przewlekłe choroby zapalne jelit (colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego- Crohna). Wydalany przez nerki kwas moczowy jest produktem przemiany …

Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwgranulocytarnych …

www.czytelniamedyczna.pl/2327,znaczenie-diagnostyczne-przeciwcia- przeciwgranulocytarnych-cytoplazmatycznych-w.html

Objaśnienia: 1wrzodziejące zapalenie jelit (colitis ulcerosa); 2choroba Crohna; 3 pierwotnie stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (primary sclerosing …

Surgical treatment of rapidly advancing active ulcerative colitis: a …

www.czytelniamedyczna.pl/6442,surgical-treatment-of-rapidly-advancing- active-ulcerative-colitis-a-case-report.html

Ulcerative colitis (lat. colitis ulcerosa – CU), alongside Crohn’s disease (CD) and indeterminate colitis, belongs to the group of inflammatory bowel diseases …

Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie …

www.czytelniamedyczna.pl/6215,wid-odbytu-przyczyny-i-diagnostyka- wspomagajca-leczenie.html

… na nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease – IBD), mianowicie chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz colitis ulcerosa (13-15).

Nerki w chorobach autoimmunologicznych** • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/4054,nerki-w-chorobach-autoimmunologicznych .html

W większości krajów, w tym w Polsce są zarejestrowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz colitis ulcerosa i choroby Crohn’a. W trakcie badań …

Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym …

www.czytelniamedyczna.pl/5548,badanie-rezonansu-magnetycznego-u- dzieci-z-nieswoistym-zapaleniem-jelit.html

Zmiany w ileum terminale są najczęstszą lokalizacją choroby Crohna, a jak wiadomo wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa – CU) z reguły …

Rak odbytu • Nowa Medycyna 4/1999 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/1191,rak-odbytu.html

… nieswoiste wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa), leukoplakia, zapalenie popromienne, długotrwałe przetoki odbytu. Nadal dyskutowana …

Nowa Stomatologia 4/2011 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/nowa-stomatologia,ns201104.html

Periodontal status in patients with diagnosed IBD: Crohn disease and colitis ulcerosa. Agata Gieorgijewska, Monika Adamczyk-Mościcka, Magdalena Pawlik,  …

Biegunki i zaparcia • Medycyna Rodzinna 1/2000 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/617,biegunki-i-zaparcia.html

… oraz inne schorzenia takie jak colitis ulcerosa i choroba Crohna, mukowiscydoza, zespół Johanson Blizzarda, zaburzenia produkcji i spływu soli żółciowych, …

Krwawienie i krwotok do przewodu pokarmowego w wieku podeszłym

www.czytelniamedyczna.pl/3046,krwawienie-i-krwotok-do-przewodu- pokarmowego-w-wieku-podeszlym.html

Należą one do stałych objawów w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (CU – colitis ulcerosa) i występują u około jednej trzeciej chorych z …

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 1/2014 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/4703,komentarz-do-prac.html

Wspólna opieka nad chorymi z colitis ulcerosa o piorunującym przebiegu jest jednym z warunków powodzenia w leczeniu tego stanu, co często oznacza …

Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego …

www.czytelniamedyczna.pl/6077,wspolczesne-leczenie-przetok-odbytu-w- chorobie-lesniowskiegocrohna-problem-inte.html

W publikacji przedstawiono aktualne metody leczenia zachowawczego, wybrane rekomendacje European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 3rd …

Comment • Postępy Nauk Medycznych 3/2009 • Czytelnia Medyczna …

www.czytelniamedyczna.pl/3104,comment.html

Inflammatory bowel diseases (colitis ulcerosa and Leśniowski-Crohn disease) more and more often constitute indications for surgical treatment. The presented  …

Metody operacyjne zachowania zwieraczy lub rekonstrukcji …

www.czytelniamedyczna.pl/1183,metody-operacyjne-zachowania-zwieraczy- lub-rekonstrukcji-umozliwiajacej-odtworze.html

… mnogich gruczolaków mieszanych, lub cewkowych umiejscowionych w odbytnicy, nieswoistego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa) …

Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach zapalnych jelit u dzieci …

www.czytelniamedyczna.pl/2301,diagnostyka-ultrasonograficzna-w- chorobach-zapalnych-jelit-u-dzieci.html

różne postacie colitis: poantybiotykowe, yersinioza, po radioterapii, amebiaza, …. A new method in the diagnosis of Crohn disease and ulcerative colitis.

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu nieswoistych …

www.czytelniamedyczna.pl/2014,zmiany-na-blonie-sluzowej-jamy-ustnej-w- przebiegu-nieswoistych-zapalen-jelit.html

1 II SKN przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n.

Aktualne wskazania i możliwości zastosowania hiperbarycznej …

www.czytelniamedyczna.pl/378,aktualne-wskazania-i-mozliwoci- zastosowania-hiperbarycznej-terapii-tlenowej.html

martwiczego zapalenia jelit, niedrożności porażennej jelit, colitis ulcerosa, choroby Leśniowskiego-Crohna,. – zapalenia błędnika, migreny, choroby Meniere´a, …

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego. Etiologia …

www.czytelniamedyczna.pl/1651,rldmizszowe-zapalenie-pcherza- moczowego-etiologia-diagnostyka-leczenie.html

Tego typu zmiany stwierdzono w innych chorobach związanych z zaburzeniami immunologicznymi jak choroba Crohna, colitis ulcerosa, reumatoidalne …

Czynniki warunkujące wieloletnią adekwatną dializę otrzewnową …

www.czytelniamedyczna.pl/3202,czynniki-warunkujce-wieloletni-adekwatn- dializ-otrzewnow.html

znaną przed decyzją o wyborze metody dializy uchyłkowatością jelita grubego, ? stanami zapalnymi jelit (np. colitis ulcerosa) oraz niedokrwiennymi chorobami …

Przetoki odbytniczo-pochwowe • Postępy Nauk Medycznych 5/2006 …

www.czytelniamedyczna.pl/2700,przetoki-odbytniczopochwowe.html

… odbytniczo-pochwowych po zespoleniach zbiorników jelitowych z kanałem odbytu przy wykonywaniu proktokolektomii odtwórczej w leczeniu colitis ulcerosa .

Cholestazy u dzieci. Patofizjologia, diagnostyka i leczenie …

www.czytelniamedyczna.pl/605,cholestazy-u-dzieci-patofizjologia- diagnostyka-i-leczenie.html

stwardniające zapalenia dróg żółciowych – u dorosłych w 70% współwystępują z colitis ulcerosa, natomiast u pacjentów pediatrycznych często stwierdza się …

Powikłania związane z występowaniem uchyłka Meckela jako …

www.czytelniamedyczna.pl/3449,powiklania-zwiazane-z-wystepowaniem- uchylka-meckela-jako-postaci-przetrwalego-pr.html

Usunięcie zdrowego makroskopowo uchyłka nie jest zalecane u pacjentów z chorobą Cohna i colitis ulcerosa (14). Sposób resekcji uchyłka zależy od czasu …

Choroby jelita cienkiego – znaczenie żywienia w etiopatogenezie i …

www.czytelniamedyczna.pl/1413,choroby-jelita-cienkiego-znaczenie- zywienia-w-etiopatogenezie-i-leczeniu.html

Wśród dorosłych chorych na celiakię, głównie nie leczoną, stwierdzono pierwotną marskość żólciową wątroby, sarkoidozę, toczeń układowy, colitis ulcerosa, …

Raki jelita grubego – zarys problemów • Nowa Medycyna 5-6/2001 …

www.czytelniamedyczna.pl/3253,raki-jelita-grubego-zarys-problemow.html

Nieswoiste wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa), zwłaszcza jeśli zmiany dotyczą znacznych obszarów jelita grubego, a choroba rozpoczęła …

Dobra stomia • Postępy Nauk Medycznych 5/2006 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/2706,dobra-stomia.html

W przypadku wznowy choroby Leśniowskiego-Crohna lub „colitis ulcerosa” należy usunąć zmieniony odcinek jelita i ponownie wykonać stomię.

Częstość występowania gruczolaków jelita grubego wśród osób …

www.czytelniamedyczna.pl/5143,czestosc-wystepowania-gruczolakow-jelita- grubego-wsrod-osob-badanych-w-pracowni.html

Według Morsona, szczyt przypada na 58. rok życia, natomiast poniżej 30. roku życia stwierdza się głównie pseudopolipy w przebiegu colitis ulcerosa, polipy …

Zakrzepica w ciąży • Postępy Nauk Medycznych 5/2010 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/3401,zakrzepica-w-ciazy.html

Choroba Leśniowskiego-Crohna, colitis ulcerosa. Zespół nerczycowy. Duże zabiegi operacyjne. Urazy Niedowład lub długotrwałe unieruchomienie kończyn  …

Leczenie ostrych biegunek u dzieci • Nowa Pediatria 3/2002 …

www.czytelniamedyczna.pl/2293,leczenie-ostrych-biegunek-u-dzieci.html

Nieswoiste zapalenia jelit (Colitis ulcerosa, ch. Leśniowskiego-Crohna). 7. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. 8. Zatrucia, np. metale, grzyby, …

Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/4147,postepy-w-chirurgii-przewodu- pokarmowego.html

… zapalenia zbiornika jelitowego po proktokolektomi odtwórczej z powodu colitis ulcerosa są: cięzki kliniczny przebieg, sterydozależność, wysoki endoskopowy …

Pemfigoid pęcherzowy w oddziałach dermatologii województwa …

www.czytelniamedyczna.pl/5111,pemfigoid-pecherzowy-w-oddzialach- dermatologii-wojewodztwa-slaskiego-w-latach-20.html

… lichen planus, psoriasis vulgaris, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis or colitis ulcerosa and graft-vs-host disease (3, 17-19). In our study group , …

Mediatory ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej – znaczenie w …

www.czytelniamedyczna.pl/30,mediatory-ogolnoustrojowej-odpowiedzi- zapalnej-znaczenie-w-praktyce-klinicznej.html

Wykazano, że skłonność do występowania colitis ulcerosa, chorób przyzębia i łysienia plackowatego ma związek z strukturą genu dla IL1. Wyniki badań …

Zaczerwienienie twarzy – problem interdyscyplinarny. Nietolerancja …

www.czytelniamedyczna.pl/4975,zaczerwienienie-twarzy-problem- interdyscyplinarny-nietolerancja-histaminy-w-prz.html

… zapalnymi jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy colistis ulcerosa (2). …. oxidase activities in the large bowel mucosa of ulcerative colitis patients.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u …

www.czytelniamedyczna.pl/5348,ocena-skutecznosci-i-bezpieczenstwa- terapii-adalimumabem-u-dzieci-z-choroba-lesn.html

Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease. Journal of Crohn’

Wyświetlam wyniki dla Crohna

Zamiast tego wyszukaj Crochna

Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego …

www.czytelniamedyczna.pl/6077,wspolczesne-leczenie-przetok-odbytu-w- chorobie-lesniowskiegocrohna-problem-inte.html

Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny. Current treatment options for Crohn’s fistula in ano …

Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

www.czytelniamedyczna.pl/5281,ocena-jakosci-zycia-pacjentow-z-choroba- lesniowskiegocrohna.html

Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. The assessment the quality of life in patients with Crohn’s disease. Oddział Chorób …

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą …

www.czytelniamedyczna.pl/6053,wplyw-akceptacji-choroby-na-jakosc-zycia -pacjentow-z-choroba-lesniowskiegocrohna.html

Wstęp. Choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) należy do grupy schorzeń przewlekłych i nadal niewyleczalnych. Przebiega z okresami zaostrzeń i częściowej …

Obrazowanie jelita cienkiego u pacjentów z chorobą Crohn´a …

www.czytelniamedyczna.pl/667,obrazowanie-jelita-cienkiego-u-pacjentlw-z- chorob-crohnacutea.html

Crohn´s disease is inflammatory, recurrent condition of unknown etiology and still remains uncurable. It may affect any part of digestive tract but most often is …

Żywienie w patogenezie i leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit

www.czytelniamedyczna.pl/1414,Zywienie-w-patogenezie-i-leczeniu- nieswoistych-zapalnych-chorob-jelit.html

Tymczasem objawy choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, takie jak biegunka, bóle brzucha, nudności i chudnięcie są …

Preparaty kwasu 5-aminosalicylowego w leczeniu choroby Crohn´a …

www.czytelniamedyczna.pl/668,preparaty-kwasu-5aminosalicylowego-w- leczeniu-choroby-crohnacutea.html

Summary Crohn´s disease along with ulcerative colitis belong to chronic and recurrent disorders of unknown etiology affecting predominantly intestine and …

Monitorowanie aktywności choroby Crohna: skala kliniczna …

www.czytelniamedyczna.pl/4745,monitorowanie-aktywnosci-choroby- crohna-skala-kliniczna-endoskopowa-oraz-histolo.html

Monitorowanie aktywności choroby Crohna: skala kliniczna, endoskopowa oraz histologiczna. Monitoring Crohn’s disease activity: clinical, endoscopic and …

Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u …

www.czytelniamedyczna.pl/5544,nietypowa-lokalizacja-zmian-w-chorobie- lesniowskiegocrohna-u-dziecka.html

Najczęstszą lokalizacją zmian zapalnych w chorobie Leśniowskiego-Crohna ( ChLC) jest końcowy odcinek jelita krętego i początkowy jelita grubego. Może ona  …

Terapia w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka. Opis przypadku

www.czytelniamedyczna.pl/4743,terapia-w-chorobie-lesniowskiegocrohna-u- dziecka-opis-przypadku.html

Choroba Leśniowskiego-Crohna należy wraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dzieci są szczególną grupą …

Nawroty w chorobie Leśniowskiego-Crohna w zależności od czasu …

www.czytelniamedyczna.pl/2798,nawroty-w-chorobie-leniowskiegocrohna– w-zaleznoci-od-czasu-operacji-lokalizacji.html

Streszczenie Autorzy poddali retrospektywnej ocenie grupę 94 chorych (50 mężczyzn i 44 kobiety), operowanych z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna w …

Wyświetlam wyniki dla Crohna

Zamiast tego wyszukaj Crochna

Nowa Medycyna nr 2/2017

www.czytelniamedyczna.pl/nowa-medycyna,nmpl201702.html

Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny. Current treatment options for Crohn’s fistula in ano …

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u …

www.czytelniamedyczna.pl/5348,ocena-skutecznosci-i-bezpieczenstwa- terapii-adalimumabem-u-dzieci-z-choroba-lesn.html

Streszczenie Wstęp. Choroba Crohna należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Wczesna diagnoza i optymalne leczenie gwarantują pomyśle wyniki …

Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z chorobą Crohna

www.czytelniamedyczna.pl/4741,charakterystyka-pacjentow-pediatrycznych- z-choroba-crohna-kwalifikowanych-do-lec.html

Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z chorobą Crohna kwalifikowanych do leczenia biologicznego. Cohort profile: pediatric patients with Crohn’s disease  …

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu nieswoistych …

www.czytelniamedyczna.pl/2014,zmiany-na-blonie-sluzowej-jamy-ustnej-w- przebiegu-nieswoistych-zapalen-jelit.html

Jednymi z najczęściej występujących przewlekłych chorób zapalnych jelit są choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Etiologia …

Stan przyzębia u pacjentów z rozpoznanym NZJ: chorobą …

www.czytelniamedyczna.pl/3909,stan-przyzebia-u-pacjentow-z- rozpoznanym-nzj-choroba-lesniowskiegocrohna-i-wrzod.html

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. colitis ulcerosa – CU) oraz choroba Leśniowskiego-Crohna należą do tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit …

Nowa Medycyna nr 1/2017

www.czytelniamedyczna.pl/nowa-medycyna,nmpl201701.html

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s  …

Zespół Melkerssona-Rosenthala • Medycyna Rodzinna 4/2013 …

www.czytelniamedyczna.pl/4681,zespol-melkerssonarosenthala.html

Obraz histologiczny jest nie do odróżnienia od występującego w sarkoidozie czy chorobie Leśniowskiego-Crohna. Co interesujące, w 0,5% przypadków …

Od Redaktora Naczelnego • Nowa Medycyna 2/2015 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/5280,od-redaktora-naczelnego.html

W bieżącym numerze znajdziecie Państwo pracę oryginalną dotyczącą oceny jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Autorzy pracy w …

Wpływ spożywania płatków owsianych na organizm człowieka …

www.czytelniamedyczna.pl/5923,wpyw-spozywania-patklw-owsianych-na- organizm-czowieka.html

We Włoszech chorym w umiarkowanie zaawansowanej chorobie Leśniowskiego –Crohna podawano 4 mg kwasu masłowego przez 8 tygodni, terapia była …

Krytyczne zwężenie kanału odbytu po hemoroidektomii – opis …

www.czytelniamedyczna.pl/5146,krytyczne-zwezenie-kanalu-odbytu-po- hemoroidektomii-opis-przypadku.html

… a także chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Szczególnie trudną do leczenia grupą pacjentów ze …

Current treatment options for Crohns fistula in ano – interdisciplinary …

www.czytelniamedyczna.pl/6078,current-treatment-options-for-crohns-fistula -in-ano-interdisciplinary-problem.html

Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny. 1Warsaw Proctology Centre, Saint Elizabeth’s Hospital, …

Postępy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit • Nowa Pediatria 3 …

www.czytelniamedyczna.pl/2298,postpy-w-leczeniu-nieswoistych-zapale-jelit .html

Główne jednostki chorobowe w tej grupie to wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ch LC). Leczenie nieswoistych  …

Stomia jelitowa nie musi być przyczyną niepełnosprawności …

www.czytelniamedyczna.pl/445,stomia-jelitowa-nie-musi-byc-przyczyna- niepelnosprawnosci.html

choroba Leśniowskiego-Crohna,. – mnoga rodzinna polipowatość jelita grubego, . – nisko umiejscowione gruczolaki typu adenoma villosum,. – wady odbytnicy i …

Od Redaktora Naczelnego • Nowa Medycyna 2/2017 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/6067,od-redaktora-naczelnego.html

Kolejny artykuł poglądowy jest poświęcony leczeniu pacjentów z przetokami odbytu powstałymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna. To kolejna praca …

Znaczenie objawów klinicznych w rozpoznawaniu chorób dolnego …

www.czytelniamedyczna.pl/1657,znaczenie-objawow-klinicznych-w- rozpoznawaniu-chorob-dolnego-odcinka-przewodu-po.html

Przyczyną jego powstania najczęściej jest zapalenie odkryptowe, choć ropień może być też skutkiem innych chorób (choroba Leśniowskiego-Crohna).

Choroby jelita cienkiego – znaczenie żywienia w etiopatogenezie i …

www.czytelniamedyczna.pl/1413,choroby-jelita-cienkiego-znaczenie- zywienia-w-etiopatogenezie-i-leczeniu.html

Trzeba tu wymienić: celiakię i sprue tropikalną, mukowiscydozę, chorobę Whipplea, chorobę Leśniowskiego-Crohna, popromienne zapalenia jelit, enteropatię …

Plamica Schönleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz …

www.czytelniamedyczna.pl/764,plamica-schnleinahenocha-z-zespolem- nerczycowym-oraz-ciezkim-nadcisnieniem-tetni.html

Badanie histopatologiczne materiału operacyjnego wykluczyło chorobę Crohna, stwierdzono natomiast zmiany zapalne w tętnicach. Z uwagi na ciężkie i oporne …

Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i …

www.czytelniamedyczna.pl/5516,czerniak-w-przebiegu-szczeliny-odbytu- przeglad-pismiennictwa-i-opis-przypadku.html

Leczenie AF u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, według różnych opracowań, może być z powodzeniem prowadzone maściami zawierającymi w swoim …

Badanie rezonansu magnetycznego u dzieci z nieswoistym …

www.czytelniamedyczna.pl/5548,badanie-rezonansu-magnetycznego-u- dzieci-z-nieswoistym-zapaleniem-jelit.html

Ma to znaczenie w różnicowaniu jednostek IBD, czyli wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, jak i w ocenie stopnia zaawansowania …

Operacje ze wskazań pilnych w nieswoistych chorobach zapalnych …

www.czytelniamedyczna.pl/4867,operacje-ze-wskazan-pilnych-w- nieswoistych-chorobach-zapalnych-jelit.html

Wciąż jednak niemal co piąty pacjent z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i co drugi z chorobą Leśniowskiego-Crohna wymaga przynajmniej jednej …

Etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/2297,etiopatogeneza-wrzodziejcego-zapalenia- jelita-grubego.html

Nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) występują najczęściej u mieszkańców Skandynawii, Europy …

Od Redaktora Naczelnego • Nowa Medycyna 1/2017 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/6051,od-redaktora-naczelnego.html

Pierwsza z prac dotyczy wpływu akceptacji przez pacjenta przewlekłej choroby, jaką jest choroba Leśniowskiego-Crohna, na jego jakość życia. Autorzy w pracy …

Przewlekłe bóle brzucha u kobiet: przyczyny gastrologiczne czy …

www.czytelniamedyczna.pl/4457,przewlekle-bole-brzucha-u-kobiet- przyczyny-gastrologiczne-czy-ginekologiczne-rol.html

Gastrointestinal disorders causing chronic pelvic pain most commonly include irritable bowel syndrome (IBS), inflammatory bowel disease – Crohn’s disease, …

Opieka nad pacjentem ze stomią • Medycyna Rodzinna 2/2006 …

www.czytelniamedyczna.pl/441,opieka-nad-pacjentem-ze-stomia.html

… radykalnie lub paliatywnie), choroby zapalne jelita grubego, takie jak choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, powikłana choroba uchyłkowa, …

Nowa Medycyna nr 2/2015

www.czytelniamedyczna.pl/nowa-medycyna,nmpl201502.html

Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna The assessment the quality of life in patients with Crohn’s disease. Elżbieta Bąk, Adam Soszka …

Zaodbytnicza torbiel naskórkowa przyczyną nawrotowej przetoki …

www.czytelniamedyczna.pl/5773,zaodbytnicza-torbiel-naskorkowa- przyczyna-nawrotowej-przetoki-odbytu-opis-przyp.html

Do innych przyczyn powstania przetoki należą: choroba Leśniowskiego-Crohna, uraz (również jatrogenny), ciało obce, przyczyny kazuistyczne – gruźlica, …

Leczenie przetok odbytu w latach 2006-2012 w Katedrze i Oddziale …

www.czytelniamedyczna.pl/4631,leczenie-przetok-odbytu-w-latach- 20062012-w-katedrze-i-oddziale-klinicznym-chiru.html

Mężczyźni cierpią na nią 2 do 7 razy częściej niż kobiety (2) – wyjątek stanowią przetoki w przebiegu choroby Crohna występujące częściej u kobiet (3, 4).

Przetoki odbytniczo-pochwowe – aktualne postępowanie …

www.czytelniamedyczna.pl/1134,przetoki-odbytniczopochwowe-aktualne- postepowanie-diagnostyczne-i-terapeutyczne.html

Rzadziej, wśród przyczyn powstania przetoki wymieniane są: zmiany po radioterapii, zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, rzadziej …

Editorial by the Editor-in-Chief • Nowa Medycyna 2/2017 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/6068,editorial-by-the-editorinchief.html

The next review paper is an article devoted to the treatment of patients with anal fistulae developed in the course of Leśniowski-Crohn’s disease. It is another …

Medycyna Rodzinna nr 1/2001

www.czytelniamedyczna.pl/medycyna-rodzinna,mr200101.html

Obrazowanie jelita cienkiego u pacjentów z chorobą Crohn´a. Small imaging bowel in Croh´n disease patients. Krzysztof Wojciechowski, Andrzej Cieszanowski …

Postępy Nauk Medycznych 3/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201403.html

Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z chorobą Crohna kwalifikowanych do leczenia biologicznego. Cohort profile: pediatric patients with Crohn’s disease  …

Gruźlica odbytu – opis przypadku • Nowa Medycyna 3/2015 …

www.czytelniamedyczna.pl/5361,gruzlica-odbytu-opis-przypadku.html

Często mylone są również z okołoodbytniczą postacią choroby Leśniowskiego- Crohna (8, 9). Leczenie jednak jest nieskuteczne i poza początkową poprawą …

Monitorowanie kobiet z wieloletnią antykoncepcją hormonalną …

www.czytelniamedyczna.pl/1404,monitorowanie-kobiet-z-wieloletnia- antykoncepcja-hormonalna.html

Specjalnego postępowania i konsultacji specjalistów wymagają pacjentki z depresją, padaczką, jaskrą, żółtaczką, chorobą Leśniewskiego-Crohna.

Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwgranulocytarnych …

www.czytelniamedyczna.pl/2327,znaczenie-diagnostyczne-przeciwcia- przeciwgranulocytarnych-cytoplazmatycznych-w.html

They have also prognostic significance in inflammatory bowel diseases, especially in ulcerous colitis and Crohn disease. The clinical significance of ANCA in …

Witamina D a choroby przewodu pokarmowego • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/3977,witamina-d-a-choroby-przewodu- pokarmowego.html

W chorobie Leśniowskiego-Crohna w 80% przypadków procesem chorobowym zajęte jest ileum terminale, co prowadzi do zaburzeń wchłaniania witaminy D.

Wpływ leczenia 5ASA na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci z …

www.czytelniamedyczna.pl/2341,wpyw-leczenia-5asa-na-wykadniki-stresu- oksydacyjnego-u-dzieci-z-nieswoistymi-zap.html

II grupa 6 dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch L-C);. III grupa 15 dzieci z niespecyficznym zapaleniem jelita grubego (nzjg). Tabela 1. Charakterystyka …

Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu …

www.czytelniamedyczna.pl/6217,puapki-zachowawczego-leczenia- przewlekej-szczeliny-odbytu.html

W badaniu histopatologicznym podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna. Pacjentkę skierowano na kolonoskopię, w której opisano zmiany zapalne w okolicy …

Nieswoiste choroby zapalne jelit. Dwadzieścia lat doświadczenia …

www.czytelniamedyczna.pl/3101,nieswoiste-choroby-zapalne-jelit- dwadziecia-lat-dowiadczenia-klinicznego.html

W latach 1987-2008 operowano 90 chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i 128 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CHLC).

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 3/2014 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/4750,komentarz-do-prac.html

Dwa przedstawione opisy przypadków wskazują na zastosowanie leków biologicznych w chorobie Crohna oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Nowości bibliograficzne • Postępy Fitoterapii 1/2008 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/2602,nowoci-bibliograficzne.html

Piołun w leczeniu choroby Crohna. Omer B., Krebs S., Omer H. i wsp.: Steroid- sparing effect of warmwood (Artemisia absinthium) in Crohn´s disease: A …

Leczenie dietetyczne pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego …

www.czytelniamedyczna.pl/3573,leczenie-dietetyczne-pacjentow-z-zespolem -jelita-nadwrazliwego.html

IBS (%), Populacja ogólna (%). Nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), 0,51-0,98, 0,3-1,2. Rak jelita grubego , 0-0, …

Choroby zapalne jelit jako problem zdrowia publicznego – przegląd …

www.czytelniamedyczna.pl/5852,choroby-zapalne-jelit-jako-problem- zdrowia-publicznego-przegld-pimiennictwa.html

The group of inflammatory bowel diseases include Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). We conduct a review of the available literature by searching …

Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/4147,postepy-w-chirurgii-przewodu- pokarmowego.html

Tonelli i wsp. opublikowali wyniki odległe plastyki krętnico-kątniczej w porównaniu do grupy pacjentów z resekcją krętniczo-kątniczej w chorobie Crohna.

Diagnostyka i leczenie operacyjne rozgałęzionych przetok odbytu …

www.czytelniamedyczna.pl/5520,diagnostyka-i-leczenie-operacyjne- rozgalezionych-przetok-odbytu.html

z chorobą Leśniowskiego-Crohna, cukrzycą, upośledzeniem odporności, z chorobą nowotworową oraz znacznego stopnia zapaleniem tkanek miękkich okolicy …

Zachowawcze leczenie choroby hemoroidalnej • Medycyna …

www.czytelniamedyczna.pl/3695,zachowawcze-leczenie-choroby- hemoroidalnej.html

u pacjentów z aktywną fazą wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna,. – jako leczenie uzupełniające po planowym wycięciu …

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 4/2016 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/5549,komentarz-do-prac.html

Doktor Podlaska i wsp. opisują nietypową lokalizację zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka. Z kolei dr Naorniakowska i wsp. przedstawiają  …

Z praktyki lekarza rodzinnego • Medycyna Rodzinna 1/2001 …

www.czytelniamedyczna.pl/662,z-praktyki-lekarza-rodzinnego.html

… Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne · Obrazowanie jelita cienkiego u pacjentów z chorobą Crohn´a · Oczekiwania studentów dotyczące specjalizacji …

Vedolizumab therapy in pediatric inflammatory bowel disease …

www.czytelniamedyczna.pl/6159,vedolizumab-therapy-in-pediatric- inflammatory-bowel-disease-case-report.html

Nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) to pojęcie, które obejmuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli przewlekłe …

Postępowanie terapeutyczne w przypadku powikłań skórnych oraz …

www.czytelniamedyczna.pl/4484,postpowanie-terapeutyczne-w-przypadku- powika-sklrnych-oraz-trudno-gojcych-si-ran.html

… ma również wyłaniane stomie z powodu nieswoistych chorób zapalnych ( wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna).

Infekcje zębopochodne – przegląd piśmiennictwa • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/5620,infekcje-zebopochodne-przeglad- pismiennictwa.html

… Jędrychowska P, Pawłowska K, Pytko-Polończyk J: Choroba próchnicowa i potencjalne ogniska zakażenia u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Aktualne wskazania i możliwości zastosowania hiperbarycznej …

www.czytelniamedyczna.pl/378,aktualne-wskazania-i-mozliwoci- zastosowania-hiperbarycznej-terapii-tlenowej.html

… urazy w sporcie, choroba Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie rozsiane) aczkolwiek w większości tego typu przypadków prowadzi się nadal badania mające …

Powikłania po operacjach koloproktologicznych • Nowa Medycyna 3 …

www.czytelniamedyczna.pl/3571,powiklania-po-operacjach- koloproktologicznych.html

Umożliwia to zróżnicowanie między pouchitis, chorobą Leśniowskiego-Crohna, infekcją CMV i zmianami niedokrwiennymi błony śluzowej. W przypadkach …

Nowości bibliograficzne • Postępy Fitoterapii 1-2/2002 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/2498,nowoci-bibliograficzne.html

Dotychczas za skuteczną i bezpieczną substancję w leczeniu choroby Leśniowskiego i Crohna (przewlekłe zapalenie ziarninujące jelita krętego i ślepego) …

A retrorectal epidermoid cyst as the cause of recurrent anal fistula …

www.czytelniamedyczna.pl/5774,a-retrorectal-epidermoid-cyst-as-the-cause- of-recurrent-anal-fistula-a-case-rep.html

Other causes of anal fistula include Crohn’s disease, injury (including iatrogenic), a foreign body and casuistic causes, such as tuberculosis, actinomycosis, etc.

Ocena przydatności interferonowego testu QuantiFERON-TB Gold in …

www.czytelniamedyczna.pl/1248,ocena-przydatnosci-interferonowego-testu- quantiferontb-gold-in-tube-i-tuberkulin.html

Streszczenie Targeted testing and treatment of latent tuberculosis infection (LTBI) is a key element of tuberculosis control. This strategy is powerful because …

Afta Suttona – opis przypadku • Nowa Stomatologia 2-3/2007 …

www.czytelniamedyczna.pl/1716,afta-suttona-opis-przypadku.html

… chorobę Crohna, niedokrwistość złośliwą czy chorobę Duhringa), zaburzenia hormonalne. Czasem podłożem RAS jest stres, alergie pokarmowe, niektóre leki  …

Ocena przepuszczalności jelitowej na podstawie stężenia zonuliny …

www.czytelniamedyczna.pl/4420,ocena-przepuszczalnoci-jelitowej-na- podstawie-stzenia-zonuliny-u-dzieci-z-nieswo.html

Materiały i metody. Analizą objęto 71 dzieci w wieku od 4 do 18 lat w aktywnej fazie choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W CHOROBACH NADNERCZY • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/1478,nadciSnienie-tEtnicze-w-chorobach- nadnerczy.html

Nadciśnienie tętnicze jest częstym objawem w przebiegu chorób nadnerczy. Towarzyszy ono stanom przerostu poszczególnych warstw kory nadnerczy, guzkom …

Diagnostyka przetok odbytu – o czym każdy chirurg wiedzieć …

www.czytelniamedyczna.pl/3854,diagnostyka-przetok-odbytu-o-czym-kazdy -chirurg-wiedziec-powinien.html

Its most common cause is anal crypt infection, while the others include: Leśniowski-Crohn disease, radiotherapy, alien body, actinomycosis, tuberculosis , anal …

Ropień odbytu jako problem kliniczny ostrodyżurowy • Postępy …

www.czytelniamedyczna.pl/4866,ropien-odbytu-jako-problem-kliniczny- ostrodyzurowy.html

chorobę Leśniowskiego-Crohna (przewlekłe zakażenie, złożone przetoki),. – hidradenitis suppurativa (ropne zakażenie gruczołów apokrynowych okolicy …

Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach zapalnych jelit u dzieci …

www.czytelniamedyczna.pl/2301,diagnostyka-ultrasonograficzna-w- chorobach-zapalnych-jelit-u-dzieci.html

Dinkel i wsp. po raz pierwszy podjęli próbę oceny badania ultrasonograficznego w chorobie Crohna u dzieci (5). Przełomem w badaniach ultrasonograficznych …

Ropne zapalenie gruczołów apokrynowych okolicy anorektalnej …

www.czytelniamedyczna.pl/481,ropne-zapalenie-gruczolow-apokrynowych- okolicy-anorektalnej-hydradenitis-suppur.html

Inne choroby, z którymi należy różnicować HS to: rak płaskonabłonkowy skóry, choroba Crohna (może współistnieć z tą chorobą wg Churcha w 39%), zatoka …

Acrodermatitis Enteropathica w świetle wieloletnich obserwacji …

www.czytelniamedyczna.pl/2263,acrodermatitis-enteropathica-w-swietle- wieloletnich-obserwacji.html

… w chorobach z towarzyszącą przewlekłą biegunką, w zwłóknieniu torbielowatym, w chorobie syropu klonowego, w przypadku choroby Crohna, glukagonoma, …

Pourazowa przetoka skórno-podpowięziowa pośladka i okolicy …

www.czytelniamedyczna.pl/4182,pourazowa-przetoka-sklrnopodpowiziowa- poladka-i-okolicy-ldwiowej-opis-przypadku.html

Rozważane przypuszczalne przyczyny choroby to pourazowy krwiak podpowięziowy, choroba zapalna jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące …

Gruźlica układu pokarmowego • Postępy Nauk Medycznych 12/2007 …

www.czytelniamedyczna.pl/2792,grulica-ukadu-pokarmowego.html

… otrzewnej prątkami niegruźliczymi oraz prosówkowa postać choroby Leśniowskiego-Crohna przebiegające z tworzeniem ziarniniaków gruźliczopodobnych.

Infekcja CMV we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – przegląd …

www.czytelniamedyczna.pl/6163,infekcja-cmv-we-wrzodziejcym-zapaleniu- jelita-grubego-przegld-literatury.html

W ich skład wchodzą: wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego- Crohna oraz niespecyficzna choroba zapalna jelit. Pacjenci z tymi chorobami są  …

Course of inflammatory bowel disease in concomitant paediatric …

www.czytelniamedyczna.pl/6156,course-of-inflammatory-bowel-disease-in- concomitant-paediatric-primary-sclerosin.html

U 9 dzieci rozpoznano wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a u jednego chorobę Crohna. Pięciu pacjentów nie miało zmian makroskopowych w endoskopii, …

Rak jelita grubego – czy można zapobiegać, wcześnie rozpoznawać …

www.czytelniamedyczna.pl/508,rak-jelita-grubego-czy-mozna-zapobiegac- wczesnie-rozpoznawac-i-skutecznie-leczy.html

Colonoscopy is recommended as the best screening procedure. It is known that in ulcerative colitis and Crohn´s disease the risk of tumor is increased. Another …

Afty nawracające – przegląd piśmiennictwa • Nowa Stomatologia 3 …

www.czytelniamedyczna.pl/5048,afty-nawracajace-przeglad-pismiennictwa. html

Wiele badań udowodniło koincydencję nawracających aft z ogólnoustrojowymi chorobami o podłożu zapalnym: celiakią, chorobą Leśniowskiego-Crohna, …

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa …

www.czytelniamedyczna.pl/4439,rekomendacje-sekcji-hepatologicznej- polskiego-towarzystwa-gastroenterologii-doty.html

Najczęstszą chorobą współistniejącą z PSC jest nieswoiste zapalenie jelit, głównie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a znacznie rzadziej choroba Crohna.

Przetoki odbytniczo-pochwowe • Postępy Nauk Medycznych 5/2006 …

www.czytelniamedyczna.pl/2700,przetoki-odbytniczopochwowe.html

Przetoki popromienne lub powstałe w przebiegu chorób zapalnych jelit takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wymagają odmiennego postępowania (4, 5).

Stężenie kalprotektyny w stolcu jako dobry biomarker gojenia …

www.czytelniamedyczna.pl/4739,stezenie-kalprotektyny-w-stolcu-jako- dobry-biomarker-gojenia-sluzowkowego-w-moni.html

Endoskopowa ocena stanu zapalnego śluzówki opierała się na skali SES-CD w przypadkach choroby Crohna i skali Barona w przypadkach wrzodziejącego …

Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/6218,traps-in-the-conservative-treatment-of- chronic-anal-fissure.html

Histopathological examination raised a suspicion of Crohn’s disease. The patient was referred for colonoscopy, which showed inflammatory lesions in the …

Objawy zespołu Melkerssona-Rosenthala. Opis przypadku • Nowa …

www.czytelniamedyczna.pl/1760,objawy-zespou-melkerssonarosenthala-opis -przypadku.html

Crohn´s disease and the Melkersson-Rosenthal syndrom. Can-J-Gastroentrol., 1999, Mar, 13, 2, 152-154. 12. Stein S.L., Mancini A.J.: Melkersson-Rosenthal …

Nowa Stomatologia 4/2011 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/nowa-stomatologia,ns201104.html

Periodontal status in patients with diagnosed IBD: Crohn disease and colitis ulcerosa. Agata Gieorgijewska, Monika Adamczyk-Mościcka, Magdalena Pawlik,  …

Laparoskopia w chirurgii nieswoistych chorób zapalnych jelit …

www.czytelniamedyczna.pl/3615,laparoskopia-w-chirurgii-nieswoistych- chorob-zapalnych-jelit.html

Ta, z założenia wymagająca procedura, staje się jeszcze trudniejsza u pacjentów z rozległymi zmianami zapalnymi w przebiegu choroby Crohna czy …

Postępy Nauk Medycznych 1/2008 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm200801.html

Nawroty w chorobie Leśniowskiego-Crohna w zależności od czasu operacji, lokalizacji zmian, fenotypu choroby i wieku operowanych pacjentów. Materiał …

Udział układu immunologicznego w patogenezie nieswoistych …

www.czytelniamedyczna.pl/2337,udzial-ukladu-immunologicznego-w- patogenezie-nieswoistych-zapalen-jelit-u-dzieci.html

Wśród tej grupy najczęściej mamy do czynienia z chorobą Leśniowskiego- Crohna (CD) i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (CU). Panuje ogólna …

Postępy Nauk Medycznych 11/2015 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201511.html

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna Evaluation of the efficacy and safety of adalimumab …

Postępy Nauk Medycznych 4/2016 • Czytelnia Medyczna BORGIS

www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201604.html

Nietypowa lokalizacja zmian w chorobie Leśniowskiego-Crohna u dziecka. Unusual localization of inflammatory changes in the Crohn’s disease in children

Wprowadzenie • Postępy Nauk Medycznych 3/2009 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/3094,wprowadzenie.html

Materiałem do prac (włączając rok 2008) było ponad 1 600 chorych z chorobami jelita grubego i blisko 150 chorych z chorobą Crohna ograniczoną do jelita …

Współistnienie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i innych …

www.czytelniamedyczna.pl/2331,wspolistnienie-wrzodziejacego-zapalenia- jelita-grubego-i-innych-chorob-z-autoagr.html

(4) opisywali dwa przypadki współwystępowania autoimmunologicznego zapalenia wątroby i choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego. Etiologia …

www.czytelniamedyczna.pl/1651,rldmizszowe-zapalenie-pcherza- moczowego-etiologia-diagnostyka-leczenie.html

Tego typu zmiany stwierdzono w innych chorobach związanych z zaburzeniami immunologicznymi jak choroba Crohna, colitis ulcerosa, reumatoidalne …

Komentarz do prac • Postępy Nauk Medycznych 8/2013 • Czytelnia …

www.czytelniamedyczna.pl/4531,komentarz-do-prac.html

Jednakże pacjenci z przetokami wysokimi, rozgałęzionymi, szczególnie w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna, powinni mieć uzupełnioną diagnostykę o …

Wrzód samotny odbytnicy – aktualne postępowanie diagnostyczne i …

www.czytelniamedyczna.pl/4091,wrzod-samotny-odbytnicy-aktualne- postepowanie-diagnostyczne-i-terapeutyczne.html

Rozpoznanie różnicowe obejmuje również choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna), urazy, zmiany po …

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych • Postępy …

www.czytelniamedyczna.pl/2868,postpy-w-diagnostyce-i-leczeniu-chorlb- drlg-zlciowych.html

Może ona występować w przypadku chorób jelita krętego (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), w którym odbywa się wchłanianie zwrotne kwasów żółciowych, …

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – dwie choroby czy jedna …

www.czytelniamedyczna.pl/3087,mikroskopowe-zapalenie-jelita-grubego- dwie-choroby-czy-jedna.html

MZJG ze zmianami imitującymi nieswoiste choroby zapalne ( colitis ulcerosa i chorobę Leśniowskiego-Crohna). Obserwuje się rosnącą rozpoznawalność MZJG …

Nerki w chorobach autoimmunologicznych** • Postępy Nauk …

www.czytelniamedyczna.pl/4054,nerki-w-chorobach-autoimmunologicznych .html

W większości krajów, w tym w Polsce są zarejestrowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz colitis ulcerosa i choroby Crohn‚a. W trakcie badań …

Białka ostrej fazy we współczesnej diagnostyce medycznej …

www.czytelniamedyczna.pl/4046,bialka-ostrej-fazy-we-wspolczesnej- diagnostyce-medycznej.html

Streszczenie Białka ostrej fazy stanowią bardzo ważne wskaźniki diagnostyczne oraz rokownicze zarówno w przebiegu zakażeń, zapalenia, chorób …

Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce obrazowej …

www.czytelniamedyczna.pl/3572,miejsce-wspolczesnej-endosonografii-w- diagnostyce-obrazowej-powiklan-po-operacja.html

Wówczas, TK jest z powodzeniem stosowana zwłaszcza u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których pozwala wykryć ropnie niedoszczętni