AIH

Nazwa jest wzięta z języka Angielskiego, w Polsce jest czasem nazywane Autoimmunologicznym zapaleniem wątroby  AZW.   Chorobę jako pierwszy opisał Waldenstrom jako zapalenie wątroby u młodych kobiet, charakteryzujące się zwiększonym stężeniem γ-globulin we krwi. 6 lat później, w 1956 roku, Mackay wprowadził termin toczniowe zapalenie wątroby (lupoid hepatitis) na określenie schorzenia wątroby związanego z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych (dziś to klasyczna postać autoimmunologicznego zapalenia wątroby). W 1967 roku wprowadzono nazwę autoimmunologiczne przewlekłe aktywne zapalenie wątroby autoimmune chronic active hepatitis. Od 1992 roku obowiązuje nazwa autoimmunologiczne zapalenie wątroby wprowadzone przez International Autoimmune Hepatitis Group. Usunięto określenie przewlekłe – gdyż już sam termin „autoimmunologiczne” sugeruje długotrwałość procesu, oraz określenie aktywne – gdyż choroba może samoistnie przechodzić w stan remisji. Zapadalność: 0,1-1,9/100 000/rok (w Europie i Ameryce Północnej)
Do zachorowania może dojść w każdym wieku, jednak najczęściej dotyka osoby między 40. a 60. rokiem życia, a także dzieci w okresie pokwitania.
Kobiety chorują 4 razy częściej niż mężczyźni.

AIH – AZW jest chorobą autoimmunologiczną. W jej przebiegu dochodzi do tworzenia różnych autoprzeciwciał skierowanych przeciwko komórkom wątroby. Przy udziale limfocytów Th autoprzeciwciała rozpoznają antygeny (prawdopodobnie asialoglikoproteinowe) komórek własnego organizmu. W efekcie zachodzącej reakcji immunologicznej limfocyty produkują interleukiny aktywujące limfocyty B, odpowiedzialne za produkcję swoistych przeciwciał, a także pobudzające makrofagi. Końcowym wynikiem reakcji jest uszkodzenie hepatocytu.
Nie wiadomo co jest czynnikiem wyzwalającym reakcję. Przypuszcza się, że u osób predysponowanych genetycznie, bodźcem wyzwalającym może być czynnik środowiskowy, np. wirus, bakteria, lek lub inny związek chemiczny. Efektem reakcji jest przewlekły proces martwiczo-zapalny, który prowadzi do zwłóknienia i ostatecznie do marskości wątroby.

Choroba może przebiegać w sposób zupełnie bezobjawowy. W niektórych przypadkach przypomina ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby. Rzadko ma przebieg piorunujący.
Do objawów występujących w AZW mogą należeć:

 • znużenie
 • żółtaczka
 • objawy endokrynopatii
 • objawy marskości

Przebieg choroby zależy od wieku pacjenta w którym doszło do zachorowania. U dzieci i osób młodych choroba przebiega bardzo agresywnie i jest oporna na leczenie. Natomiast u osób starszych przebieg jest zdecydowanie łagodniejszy.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby często współwystępuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi takimi jak:

 • choroba Hashimoto
 • choroba Gravesa-Basedowa
 • cukrzyca typu 1
 • niedokrwistość hemolityczna
 • małopłytkowość samoistna
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zespół Sjögrena
 • zespół CREST
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • celiakia
 • bielactwo
 • zapalenie kłębków nerkowych
 • zapalenie osierdzia
 • zwłóknienie płuc
 • zespół Guillaina-Barrégo
 • liszaj płaski
 • krioglobulinemia

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Chalcińska.

Autoimmune hepatitis (AIH) – autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby jest chorobą w której nadreaktywny system immunologiczny atakuje wątrobę, powodując stan zapalny i możliwe jej bliznowacenie.

 

Primary types of AIH – Główne odmiany AIH

Odmiana 1 (występuje w 90%)

Odmianę tą charakteryzują przeciwciała ANA i/lub ASMA. Pojawia się w każdym wieku, zazwyczaj jednak w wieku dojrzałym.

Odmiana 2 (występuje w 10%)

Odmianę tą charakteryzują przeciwciała: przeciw- LKM1 i/lub przeciw-LC1. Pojawia się najczęściej u osób młodych.

Surowiczo – ujemny (seronegative?) AIH : klasyczne przeciwciała mogą nie występować u 10% pacjentów z AIH.

What causes AIH? Co wywołuje AIH?

Nie wiadomo. AIH jest prawdopodobnie wywołane kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. Badania wskazuję, że pewnego rodzaju wyroby farmakologiczne i wirusy jak również odmiany genu zwane ludzkim antygenem krwinek białych są powiązane z AIH.

KOBIETY SĄ CZTERY RAZY CZĘŚCIEJ ATAKOWANE PRZEZ AIH.

Common symtoms of AIH (oczywiste oznaki AIH)

Fatigue – zmęczenie, Difficulty sleeping – trudności z zasypianiem, Abdominal discomfort – dolegliwości jelitowe, Itchy skin – swędzenie, Skin rashes – wysypki skórne, Loss of Appetite – utrata apetytu, Joint pain – ból stawów, Nausea – mdłości.

How is AIH diagnosed? Jak zdiagnozować AIH ?

 • Badanie krwi
 • Biopsja wątroby

Coping with AIH Codzienne radzenie sobie z AIH

 • Pogłębianie wiedzy na temat AIH
 • Stałe monitorowanie objawów i informowanie lekarza
 • Podjęcie aktywnych działań na rzecz własnej opieki lekarskiej
 • Odpoczywać gdy organizm tego potrzebuje
 • Utworzyć grupę wsparcia
 • Uczestniczyć w społecznych grupach wsparcie.

Can AIH occur with other autoimmune disease? Czy AIH może występować z innymi chorobami immunologicznymi?

Tak. Inne autoimmunologiczne choroby są powszechne u osób dotkniętych AIH. Do nich zaliczamy choroby tarczycy ( Hashimoto), bielactwo, łysienie, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu-1, zapalenie jelit, łuszczyca, toczeń, syndrom Sjogrena (?) i zespół złego wchłaniania.