Ośrodki przeszczepowe

  Ośrodki przeszczepiające wątrobę
    

Zaczerpnięto z Poltransplant – http://www.poltransplant.org.pl/watroba.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BYDGOSZCZ
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16
email: klinchir@cm.umk.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej Słupski
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 48 80
fax 52 585 40 02
e-mail: sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: mgr inż. Jacek KryśPozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od dawców zmarłych w ramach działalności Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   23.10.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat 
GDAŃSK
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email: ichir@gumed.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor: Jakub KraszewskiPozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od  zmarłych dawców  w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   07.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
KATOWICE
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 
tel. 32 255 50 52 
fax 32 259 10 52
email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: dr hab. med. Robert Król
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,
fax 32 255 46 33
Dyrektor: dr med. Włodzimierz DziubdzielaPozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i trzustki od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
SZCZECIN
Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: Małgorzata UsielskaPozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
* pobieranie przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   17.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
WARSZAWA
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02
Dyrektor: mgr Ewa Marzena PełszyńskaPozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie wątroby od żywych dawców
*  przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60
fax 22 815 14 50
email: e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata SyczewskaPozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców
 *przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców
w ramach działalności Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,
fax 22 502 21 55
Kierownik: dr hab. med. Maciej Kosieradzki
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med Janusz WyzgałPozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i  trzustki od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)
WROCŁAW
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 2003,
fax 71 733 2009
email: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Szyber
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor: Piotr PobrotynPozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *naprzechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
*przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
Klinika Chirurgiczna
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 247, fax 261 6 60 245
Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail: szpital@4wsk.pl
Komendant: płk lek. med. Wojciech Tański
Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   07.10.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”